Zapisz się do newslettera

Konsultacje Przewodnik Turystyczny Dolnośląskie Smaki Wioski Beztroski, powstają by stworzyć synergię potrzeb, zasobów i możliwości Ziemi Kłodzkiej oraz ludzi mieszkających w jej bliższym lub dalszym sąsiedztwie. PROW Strona Fundacji lata 2006-2009Strona Fundacji lata 2006-2009

Aktualności

czwartek, 13 październik 2016
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI     z dnia 24 września 2015 r.   w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...
zobacz więcej
czwartek, 22 wrzesień 2016
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
 
 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY dot. przeprowadzenia warsztatów Warsztaty dla kadry merytorycznej (Opiekun Startup / Mentor / Coach ) Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania z wybranych techniki coachingu i mentoringu biznesowego w procesie wsparcia osób przystępujących do uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego....
zobacz więcej
poniedziałek, 19 wrzesień 2016
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
 
dot. wyceny doboru pieca c.o. na olej opałowy wraz z jego zakupem i montażem  
zobacz więcej
czwartek, 15 wrzesień 2016
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
 
dot. przeprowadzenia szkoleń  
zobacz więcej
piątek, 9 wrzesień 2016
Zapytanie ofertowe
 
Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o wycenę doboru pieca c.o. na olej opałowy  wraz z jego zakupem i montażem.  
zobacz więcej
czwartek, 8 wrzesień 2016
Wzory wniosków
 
 Informujemy, że zostały udostępnione nowe wzory wniosków na dofinansowanie operacji wdrażanych za pośrednictwem LGD. W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na...
zobacz więcej
czwartek, 8 wrzesień 2016
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Unieważnienie zapytania ofertowego dot. wyceny doboru pieca c.o. na olej opałowy  wraz z jego zakupem i montażem z dnia 10.08.2016 r. 
zobacz więcej
czwartek, 1 wrzesień 2016
Zapytanie ofertowe
 
Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania zachęca do składania ofert dot. przeprowadzenia warsztatów Warsztaty dla kadry merytorycznej (Opiekun Startup / Mentor / Coach ) Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania z wybranych techniki coachingu i mentoringu biznesowego w procesie wsparcia osób...
zobacz więcej
czwartek, 1 wrzesień 2016
Zapytanie ofertowe
 
Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania zachęca do składania ofert : dot. przeprowadzenia szkoleń  „Szkolenie kadry merytorycznej Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów z wybranych zagadnień dot. CSR”.  
zobacz więcej
poniedziałek, 29 sierpień 2016
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
 
 dot. wykonania i wdrożenia serwisu internetowego
zobacz więcej
poniedziałek, 29 sierpień 2016
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
 
dot. przeprowadzenia szkoleń-warsztatów:  1. dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu  2. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze LGD  
zobacz więcej
czwartek, 18 sierpień 2016
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 Informacja w  sprawie  unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2016 r. dotyczącą wykonania i wdrożenia serwisu internetowego. 
zobacz więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Lutyni koło Lądka Zdroju.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

© 2002 - 2019 Kłodzka Wstęga Sudetów - www.kws.org.pl
Created by www.sudetynet.pl